Akademia Sztuk Pięknych Warszawa – ASP


AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH – INFORMACJE PODSTAWOWE

Akademia Sztuk Pięknych mieści się w Warszawie i jest publiczną akademicką szkołą wyższą, która nawiązuje do tradycji warszawskiego szkolnictwa artystycznego, kształcąc elity artystyczne. Tradycje, które kreuje szkoła sięgającej czasów stanisławowskich i są kontynuacją Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych i Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa.

ASP aktywnie prowadzi działalność edukacyjną, artystyczną, projektową, badawczą, usługowo-badawczą, wydawniczą,  wystawienniczą i dydaktyczną.

STUDENT ASP

Studenci Akademii Sztuk Pięknych kształcą się w duchu humanizmu i tolerancji, zgodnie z zasadami wolności sztuki oraz nauki. Młodzi artyści są przygotowywani przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną do samodzielnego i kreatywnego zaangażowania w przemiany współczesnej kultury, dlatego ASP cały czas doskonali kadrę pedagogów i tworzy dogodne warunki rozwoju ich twórczych osobowości. Uczelnia umożliwia rozwój wrażliwości estetycznej i pozwala na uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie sztuk pięknych różnych epok.

POSZANOWANIE RÓŻNIC ŚWIATOPOGLĄDOWYCH

Akademia pomaga studentom rozwijać talenty artystyczne i zwraca szczególną uwagę na poszanowanie różnic światopoglądowych i wielości postaw twórczych oraz jest otwarta na procesy przemian w sztuce i edukacji. Szkoła jest otwarta na wszystkich osób, które pragną wiązać swoją przyszłość z działalnością artystyczną i chcą rozwijać swoje umiejętności.Studenci mają prawo wyrażać swoją duszę artystyczną i rozwijać zainteresowania, wśród których często pojawia się kolekcjonowanie hologramów ELS na legitymacje studenckie.

Hologramy na ELS z najnowszą datą 31-03-2019 – zobacz ofertę!