Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego – Poznań


AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU- HISTORIA

Proces edukacji kadr z zakresu wychowania fizycznego rozpoczął się w 1919 r. we Wszechnicy Piastowskiej w Katedrze Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego, która została przekształcona w Studium Wychowania Fizycznego w 1924 roku. Po drugiej wojnie światowej szkoła przekształciła się w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i w Akademię Wychowania Fizycznego w 1973 roku.

DOROBEK UCZELNI

90-letni dorobek dydaktyczny AWF jest udokumentowany 393 monografiami naukowymi, 54 rocznikami naukowymi, 16 zeszytami obcojęzycznymi „Studies in the Physical Cultur and Toursim”, 39 tomami kronik Uczelni, podręcznikami i skryptami, zeszytami naukowymi i niezliczoną liczbą artykułów, które drukowali pracownicy naukowi w Polsce i za granicą. Uczelnia nadała 467 stopni doktora nauk o kulturze fizycznej, 29 stopni doktora habilitowanego, 12 tytułów profesora nauk o kulturze fizycznej. Po 90 latach poznańska Akademia należy do najlepszych uczelni akademickich kultury fizycznej w Polsce, rozwijających na bardzo wysokim poziomie naukę, sport i kształcących kadry nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i naukowców w zakresie wielu nauk o kulturze fizycznej.

KIEDY STUDENCI OTRZYMUJĄ LEGITYMACJE STUDENCKIE?

Legitymacje studenckie są rozdawane na początku roku akademickiego w październiku. Dokumenty dostają jedynie te osoby, które uiściły za nie opłatę. W każdym semestrze należy aktualizować swoją legitymację przez naklejenie ważnych hologramów ELS. Wlepki semestralne są wydawane w dziekanacie uczelni. Osoby, które są absolwentami i nie posiadają legitymacji mogą zacząć kolekcjonować naklejki w ramach nowego hobby.

Hologramy na  ELS elektroniczną legitymację studencką – sprawdź cennik i zapytaj o dostępność!