Akademia Wychowania Fizycznego – Wrocław


AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU – INFORMACJE OGÓLNE

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu posiada trzy wydziały : Wydział Wychowania Fizycznego, Wydział Fizjoterapii i Wydział Nauk o Sporcie. Szkoła kształci studentów na sześciu kierunkach w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – dziennych, zaocznych, wieczorowych i podyplomowych.

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii posiada odpowiednie uprawnienia akademickie do nadawania tytułów zawodowych licencjata i magistra oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.

AWF WROCŁAW – HISTORIA

AWF powstała w 1946 roku jako Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego. Współzałożycielem i pierwszym Rektorem uczelni był prof. dr hab. Andrzej Klisiecki. W 1950 roku szkoła została przekształcona w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i w 1956 roku otrzymała uprawnienia do nadawania stopni magisterskich. W 1972 roku przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego i już od 1966 roku posiada prawa doktoryzowania studentów. Absolwenci i pracownicy Uczelni należą do  licznych towarzystw naukowych, organizacji społecznych i politycznych oraz mają prawo do kolekcjonowania hologramów ELS w ramach nowego hobby. W dotychczasowej historii uczelni, studia magisterskie ukończyło około 17000 absolwentów, którzy cieszą się ogromnym uznaniem wśród pracodawców na rynku pracy w Polsce i za granicą.

Hologramy ELS 31-03-2019 – sprawdź cennik i zamów do kolekcji, odbierz osobiście!