Białystok – Uniwersytet w Białymstoku UwB


UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU – INFORMACJE OGÓLNE

Uniwersytet w Białymstoku jest największą uczelnią publiczną w północno-wschodniej Polsce. Studenci wszystkich kierunków matematyczno-przyrodniczych kształcą się w nowym kampusie, który jest uznany za jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w kraju i został wyróżniony tytułem Podlaskiej Marki Roku 2014.

Współcześnie szkoła kształci około 12 tysięcy studentów na około 30 kierunkach. Dowodem wysokiej jakości zajęć dydaktycznych na UwB jest fakt, że większość kierunków zdobyło  pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek prawo wyróżnia się szczególnie wysokim poziomem dydaktycznym, Wydział Prawa od wielu lat jest w czołówce rankingów szkół, nauczających w tej dyscyplinie. Wydział Ekonomii i Zarządzania wyróżnia się wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością w zakresie nauki studentów, badań naukowych i działalności ekspercko-badawczej.

Uniwersytet w Białymstoku prezentuje ofertę studiów w językach obcych, która jest dedykowana dla kandydatów z zagranicy, ale mogą z niej też korzystać obywatele Polski.  Studia w języku rosyjskim dedykowane są na kierunkach tj: pedagogika, europeistyka, informatyka i filologia rosyjska. W języku angielskim można uczyć się na takich kierunkach studiów jak: ochrona środowiska, międzynarodowe stosunki gospodarcze, fizyka medyczna, informatyka, pedagogika, europeistyka i filologia angielska.

STRUKTURA UCZELNI

Strukturę uczelni tworzy 9 wydziałów, w tym także wydział zagraniczny w Wilnie. Zajęcia dydaktyczne i wykłady prowadzi około 800 wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Uniwersytet w Białymstoku posiada 11 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 6 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w takich dyscyplinach jak : chemia, biologia, ekonomia, historia, prawo i fizyka.

UwB wyróżnia wiele osiągnięć naukowych oraz realizacja projektów badawczych i dydaktycznych z zakresu fizyki, chemii, pedagogiki, informatyki i matematyki, ekonomii, historii, socjologii oraz filologii. Uczelnia prowadzi badania w ramach Programu Działań Zintegrowanych POLONIUM. Wielu pracowników naukowych i studentów uzyskało indywidualne nagrody naukowe.

Uniwersytet podpisał ponad 60 umów o współpracy naukowej z partnerskimi uczelniami zagranicznymi oraz uczestniczy w europejskim programie edukacyjnym Erasmus.

Ponadto uczelnia zainicjowała stworzenie międzynarodowego konsorcjum uczelni z Polski. Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji pod nazwą Sieć Uniwersytetów Pogranicza.

Uniwersytet w Białymstoku aktywnie prowadzi wiele projektów, których celem jest wspieranie całego regionu przez eksperckie opracowania, prowadzenie badań na rzecz rozwoju gospodarki, współpracę w przedsiębiorcami.

HOLOGRAMY NA LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

Każdy student Uniwersytetu w Białymstoku musi mieć legitymację, która potwierdza status studenta. Hologram na legitymację z datą ważności 31-10-2018 jest najnowszą nalepką dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Można ją zakupić na różnych stronach kolekcjonerskich.
Wlepki semestralne są niezbędne dla każdego ucznia UwB. Aktualne hologramy są
już u nas dostępne. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.

Hologram na legitymacje studencką – 31-03-2019 – sprawdź cenę i zapytaj o dostępność i możliwość odbioru osobistego w Twoim mieście!