Bydgoszcz – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego UKW


UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY – PODSTAWOWE DANE DLA STUDENTÓW

UKW w Bydgoszczy posiada aż siedem wydziałów i jest największą uczelnią w całym mieście pod względem liczby studentów, absolwentów i profesorów. Uczelnia oferuje bardzo dużą liczbę kierunków studiów i form edukacji. Proces nauki realizowany jest na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich.

Uczelnia umożliwia studentom kontynuację nauki na studiach podyplomowych o kilkudziesięciu kreatywnych specjalnościach. Bogatą ofertę dydaktyczną tworzy ok. 100 kierunków studiów i specjalności.

Uniwersytet bierze udział w wielu kreatywnych projektach badawczych i współpracuje z jednostkami polskimi oraz zagranicznymi.

WIZJA UCZELNI

UKW w Bydgoszczy dba o własny rozwój, który jest podporządkowany wizji  autonomicznego uniwersytetu,który uczestniczy w nauce światowej o bardzo silnej pozycji naukowej i ogromnym prestiżu społecznym w kraju. Uczelnia pragnie działać i realizować wszystkie cele, w oparciu o zasady poszanowania różnorodności poglądów i reguł demokracji oraz w zgodzie z aspiracjami środowisk naukowych i celami regionu i państwa.

PRAWO I ZARZĄDZANIE W SPORCIE- NOWOCZESNY KIERUNEK NA UKW

Celem studiów na tym kierunku jest nabycie przez studentów wiedzy na temat prawa i zarządzania w sporcie ze szczególnym naciskiem na prawo sportowe, medyczne i naukę o zarządzaniu. Studia są przeznaczone dla szerokiego kręgu studentów, dla których z perspektywy profesjonalnej i osobistej istotne jest zdobycie wiedzy na temat szeroko sportu i praw które nim rządzą.

Innowacyjny kierunek jest skierowany szczególnie do działaczy klubów, związków sportowych, przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządowej którzy w pracy zawodowej spotykają się z problemami zawodników i chcą poszerzyć wiedzę na temat sportu.

Studentom wszystkich kierunków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy należy się hologram na legitymacje ELS.Naklejki są popularne wśród studentów prawa i zarządzania w sporcie,ale także innych kierunków.

Hologramy ELS 31-03-19 – sprawdź dostępność, zapoznaj się z cennikiem i zobacz zdjęcia!Poczuj się jak student UKW i zyskaj uprawnienia do tańszych przejazdów komunikacją miejską.