Długosza Jana Akademia AJD – Częstochowa


UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZY CZĘSTOCHOWA – HISTORIA

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie powstał w 2018 roku z przekształcenia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ale historia Uczelni sięga do roku 1971. Początki działalności Uniwersytetu były skromne, ponieważ rozpoczęła edukację studentów tylko na dwóch wydziałach: Matematyczno-Przyrodniczym i Pedagogicznym.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Ogromnym atutem Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza  jest Biblioteka Główna, której zbiory składają się z ponad 355 tysięcy pozycji. Wśród pozycji w Bibliotece Głównej znajdują się książki, czasopisma, dokumenty oraz inne jednostki zaliczane do zbiorów specjalnych. Pracownicy prowadzą szeroką działalność, która ma na celu popularyzację czytelnictwa. Często odbywają się wystawy poświęcone szerokim zagadnieniom związanym z regionem, historią i fotografią. Pracownicy Uczelni mogą publikować swoje badania dzięki istnieniu Wydawnictwa UJD, które oferuje publikacje poświęcone popularnym dyscypliną nauki.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie oferuje ponad 40 kierunków kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studia inżynierskie. AJD oferuje studia III stopnia na kierunkach: chemia, fizyka, historia, językoznawstwo i literaturoznawstwo. Akademia ma  prawa do nadawania stopnia doktora w zakresie sztuk pięknych i stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzi wszechstronną działalność, która stawia na pierwszym miejscu popularyzację nauki i jej osiągnięć wśród starszych ludzi.

AJD -PLANETARIUM

Z myślą o studentach oraz młodzieży i mieszkańcach regionu częstochowskiego powstało przy AJD Planetarium, czyli obiekt wyposażony w najnowocześniejszą na świecie aparaturę, która umożliwiają prezentację kosmosu i zjawisk przyrodniczych. Studenci Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania i hobby, również po wykładach. Bardzo popularnym hobby w opinii studentów jest kolekcjonowanie hologramów ELS. Naklejki zbierają studenci w większości miast akademickich takich jak Warszawa, Gdańsk, Lublin, Kraków i inne.

Hologramy ELS na legitymację studencką 31-03-2019 – zobacz zdjęcia i odbierz osobiście !