Ekonomiczny Uniwersytet UEK – Kraków


HISTORIA UCZELNI W KRAKOWIE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie powstał  28 maja 1925 r. jako państwowe Wyższe Studium Handlowe. W 1937 roku uczelnia została przekształcona w Akademię Handlową. W 1950 roku została  Wyższą Szkołą Ekonomiczną z trzema wydziałami, następnie w 1974 roku została nazwana Akademią Ekonomiczną w Krakowie. Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 2007 roku o nadaniu nowej nazwy, Uczelnia uzyskała z dniem 25 sierpnia 2007 roku nazwę Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) .

UNIWERSYTET EKONOMICZNY KRAKÓW – SYMBOLE AKADEMICKIE

Oryginalnym elementem, który identyfikuje Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest logotyp, występujący w wersji polskiej i angielskiej.Na znak logotypu UEK składają się: Logograf Uniwersytetu, który przedstawia rysunek korony, połączenia pierwszych liter nazwy uczelni i daty założenia placówki oraz napis Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W wersji angielskiej nazwa uczelni brzmi : „Cracow University of Economics”. Napis jest wykonany czcionką Trojan Pro. Przewodnimi barwami uczelni są kolory : bordowy i ciemnozielony. Flaga szkoły ma kształt prostokąta w barwach Uczelni. W układzie pionowym kolor zielony znajduje się po lewej stronie płaszczyzny, natomiast w układzie poziomym u góry.

KIEDY NOWI STUDENCI OTRZYMUJĄ LEGITYMACJE STUDENCKIE?

Legitymacje studenckie są wydawane zgodnie z zasadami  na początku października. Mogą je dostać tylko te osoby, które dokonały opłaty. W każdym semestrze należy aktualizować legitymacje przez naklejenie ważnych nalepek ELS. Naklejki z hologramami są dostępne w dziekanacie uczelni. Osoby, które są absolwentami i nie posiadają legitymacji, także  mogą zacząć kolekcjonować naklejki z hologramem ELS w ramach popularnego hobby.

Hologram na legitymację studencką ELS – 31.03.2019 – sprawdź unikalną cenę i poczuj się na nowo studentem. Nie przepłacaj! Uzyskaj oryginalną nalepkę do kolekcji  w cenie niższej niż na OLX i Gumtree!