Filologiczna Szkoła Wyższa – Wrocław


WYŻSZA SZKOŁA FILOLOGICZNA WE WROCŁAWIU – INFORMACJE OGÓLNE

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu jest uczelnią akademicką, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa. Uczelnia prowadzi najwyższej jakości kształcenie i badania naukowe i zatrudniania wybitną kadrę naukowo-dydaktyczną. Szkoła stale udoskonala innowacyjne programy nauczania i utrzymuje bardzo wysokie standardy kultury organizacyjnej placówki.

WSF – E – DZIEKANAT

Studenci WSF swobodnie poruszają się we współczesnym świecie dzięki temu, że szkoła kładzie ogromny nacisk na wykorzystanie nowych technologii. Sale dydaktyczne są wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny, a zajęcia z Technologii Informacyjnej są zróżnicowane w zależności od danej specjalizacji. Uczelnia zwraca ogromną uwagę na szybką komunikację ze studentami, którzy korzystają z e – dziekanatu i wewnętrznej sieci ogólnouczelnianej. Dzięki temu prawie wszystkie sprawy studenckie można załatwić drogą internetową. Szkoła bierze udział w projekcie “ Studia w sieci”, dzięki któremu studenci mają możliwość nauki w innowacyjny sposób.

STUDIA W SIECI

Projekt “Studia w Sieci “ jest dofinansowany przez Unię Europejską i dzięki nowatorskiej platformie e – learningowej studenci korzystają z wykładów, ćwiczeń i testów w wersji on -line. W projekcie są umieszczane ciekawe szkolenia, np. BHP i informacje o przyjętych studentach. To rozwiązanie pozwala zmniejszyć koszty studiowania i skrócić czas zjazdów studenckich na studiach niestacjonarnych. Uczelnia we Wrocławiu przyznaje elektroniczne legitymacje studenckie, które należy odebrać w dziekanacie i aktualizować w każdym nowym semestrze.

Hologramy ELS 31-03-2019 – sprawdź cennik i zamów do kolekcji.