Frycza Modrzewskiego Akademia Krakowska – Kraków


AKADEMIA KRAKOWSKA IM. FRYCZA MODRZEWSKIEGO – INFORMACJE OGÓLNE

Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego jest największą i najlepiej ocenianą niepubliczną Uczelnią na południu Polski. Pracodawcy oceniają absolwentów Uczelni na bardzo wysokim poziomie, co potwierdza zajęcie  trzeciego miejsca w Polsce, jeśli chodzi o prestiż wśród pracodawców w Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich miesięcznika Perspektywy.

Akademia posiada certyfikat „Uczelnia wyższa promująca bezpieczeństwo” , który otrzymała za działania w ramach zintegrowanej polityki bezpieczeństwa.

STYPENDIA

Uczelnia posiada rozwinięty program stypendialny i już od drugiego roku studiów przyznaje własne stypendia dla studentów, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce. Akademia Krakowska im. Frycza Modrzewskiego w każdym roku akademickim funduje nagrody dla najlepszych studentów i absolwentów a najlepsi maturzyści i olimpijczycy mogą ubiegać się o opłacenie czesnego za I rok studiów licencjackich. Studenci, którzy spełnią określone warunki mogą otrzymać pomoc materialną, m.in. stypendia socjalne, mieszkaniowe, za wyniki w nauce oraz sporcie i specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna legitymacja studencka jest rozdawana studentom na początku października. Legitymacja studencka zawiera unikalny chip elektroniczny, informacje o uczelni, zdjęcie studenta oraz na rewersie pożądaną przez prawdziwego kolekcjonera naklejkę ELS , która przedłuża ważność legitymacji na kolejne miesiące. Nalepki kolekcjonerskie dostępne są w dziekanacie dwa razy w roku akademickim i potwierdzają status studenta oraz uprawniają do wielu zniżek w kraju i za granicą.

Hologramy ELS na legitymację studencką 31-03-2019 – zobacz zdjęcia i odbierz osobiście ! Sprawdź cennik.