Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego – Katowice


GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W KATOWICACH – HISTORIA

Historia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach zapoczątkowała działalność w 1991 roku,kiedy rozpoczął działalność Górnośląski Prywatny College Ekonomiczny. W 1994 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej utworzona została zgodnie z prawem Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH), która została oficjalnie wpisana do rejestru uczelni niepublicznych. W tym czasie GWSH na Wydziale Zarządzania uruchomiła studia I stopnia na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Turystyka i Rekreacja.     

KIERUNKI STUDIÓW

W latach 2001 – 2017 na podstawie decyzji Ministra, SZKOŁA uruchomiła jedenaście kierunków studiów prowadzonych na poziomie I i II stopnia oraz jako jednolite studia magisterskie. Studenci mogą wybrać kierunek studiów  z takich jak : Administracja, Socjologia, Stosunki Międzynarodowe, Fizjoterapia, Kosmetologia, Finanse i rachunkowość, Pedagogika, Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Psychologia, Prawo, Logistyka i pielęgniarstwo.

WYDZIAŁY

GWSH tworzy cztery wydziały, które działają poza siedzibą uczelni ( dwa zamiejscowe oraz dwa zagraniczne). Do wydziałów szkoły należą: Wydział Zamiejscowy GWSH w Żorach, Zagraniczny Ośrodek Dydaktyczny GWSH w Wiedniu w Republice Austrii – Wydział Zagraniczny GWSH w Wiedniu, Wydział Zamiejscowy GWSH w Bielsku – Białej i Wydział Zagraniczny GWSH w Ostrawie w Republice Czeskiej. Wydział Turystyki i Promocji Zdrowia GWSH zmienił nazwę na Wydział Medyczny GWSH i prowadzi trzy innowacyjne kierunki studiów : Pielęgniarstwo, Kosmetologię oraz Fizjoterapię. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, jako Uczelnia Akademicka prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne. Studenci posiadają legitymacje ELS, które uprawniają do wielu zniżek. Dokumenty należy aktualizować przez naklejenia aktualnych hologramów semestralnych.

Hologramy ELS -31-03-2019 – zobacz ceny i zamów w korzystniejszej ofercie niż na OLX i Gumtree.