Humanistyczno-Ekonomiczna Akademia –  Łódź


AKADEMIA HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNA W ŁODZI – INFORMACJE PODSTAWOWE

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi kształci wśród studentów kreatywne postawy i pomaga w rozwoju potencjału osobistego co wpływa na wykształcenie społeczności kreatywnych, młodych ludzi. Uczelnia zdobyła doświadczenie w kształceniu studentów w czasie 25 – letniej działalności dydaktycznej szkoła wykształciła 81 tysięcy absolwentów. Uczelnia prowadzi 3 wydziały w Łodzi i 6 Wydziałów Zamiejscowych oraz największy w Europie Środkowej ośrodek kształcenia na odległość. Osoby zainteresowane nauką w Łodzi mogą wybrać indywidualną ścieżkę edukacji z 23 kierunki studiów I i II stopnia oraz ponad 100 specjalności. Szkoła w Łodzi posiada uprawnienia do
doktoryzowania i ponad 100 kierunków studiów podyplomowych.

MODELE EDUKACJI

W łódzkiej Akademii studenci uczą się w dwóch modelach edukacji przez zdobywanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności. Absolwenci są cenieni przez przyszłych pracodawców w dziedzinach: inżynierii, pedagogiki, psychologii i filologii. Podczas nauki przeobrażają się w osoby kreatywne, przedsiębiorcze, innowacyjne i nastawione na sukces osobisty. Każdy student otrzymuje ogromne zasoby kreatywności, która jest ludzką kompetencją i potencją działania w pracy. Młodzi ludzie mają duże zapotrzebowanie na aktywność twórczą i kreatywność.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów pozwala studentom na poszerzanie wyobraźni, dzięki temu, że każdy student realizuje zajęcia, dzięki którym poszerza zasoby kreatywności, kompetencje interpersonalne i trenuje postawy przedsiębiorcze. Uczniowie łódzkiej uczelni w ramach zajęć wdrażają projekty kreatywne i rozwiązują problemy w mające miejsce w obecnych warunkach rynkowych. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania wśród których bardzo często znajduje się kolekcjonowanie oryginalnych hologramów ELS.

Hologramy ELS 31-03-2019 – poznaj ofertę w Twoim mieście i zamów do kolekcji.