Hutniczo-Górnicza Akademia AGH – Kraków


AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA – PODSTAWOWE INFORMACJE

Akademia Górniczo-Hutnicza jest nowoczesną Uczelnią publiczną o zasięgu ogólnopolskim, która rozwija współpracę z uczelniami Europy i całego świata. AGH jest to Uniwersytet techniczny, w którym nauki ścisłe mają reprezentację na wysokim poziomie i stanowią podstawę rozwoju nauk stosowanych i stopniowo wzrastającej roli nauk humanistycznych. Akademia Górniczo – Hutnicza aktywnie tworzy nowe kierunki kształcenia, ale zachowuje te niezbędne do prawidłowego rozwoju nauki, techniki i gospodarki kraju.

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW

System kształcenia na AGH kształtuje w świadomości studentów umiejętności logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia oraz zdolności do podejmowania rozsądnych decyzji i szybkiego oraz trafnego wnioskowania. Akademia Górniczo-Hutnicza prowadzi badania naukowe na bardzo wysokim poziomie, w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych.

Uczelnia została powołana w celu kształcenia i wychowywania studentów, rozwoju kadry naukowej i prowadzenia badań naukowych zgodnie z zasadami wolności nauczania.

LEGITYMACJA STUDENCKA

Wszyscy studenci Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie posiadają legitymacje studenckie takie jak na wszystkich uczelniach wyższych. Wszystkie formalności związane z oryginalnymi legitymacjami i naklejkami z aktualną datą  można załatwić w Dziekanacie. Nie musisz studiować w Krakowie aby uzyskać hologram kolekcjonerski do Twojego klasera. Nalepki można odebrać także w Warszawie,Opolu, Gdańsku, Lublinie i innych miastach akademickich.

Hologramy ELS 31-03-19 już dostępne. Sprawdź ofertę, zobacz dostępność w Twoim mieście.