Jagielloński Uniwersytet UJ – Kraków


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – PROFESJONALNA KADRA I NAJWYŻSZY POZIOM KSZTAŁCENIA NA UCZELNI W KRAKOWIE

Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pracuje aż 540 profesorów, 730 doktorów habilitowanych, 2600 osób kadry nauczycielskiej. Swoją wiedzę poszerza 50 tysięcy studentów oraz doktorantów. UJ aktywnie bierze udział w życiu społecznym naszego kraju i jest symbolem oraz wartością trwałą i ponadczasową, która wymaga profesjonalnej infrastruktury. Szkoła prowadzi prace inwestycyjne, takie jak: budowa Kampusu 600–lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez przeniesienie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i Wydziału Chemii do nowej siedziby, budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Instytutu Geologii, utworzenie nowego i modernizacja dotychczasowego obiektu Paderevianum dla Wydziału Filologicznego, remont budynku Collegium Novum. Uczelnia udoskonala infrastrukturę, na terenie której aktywnie pracują wykształceni naukowcy i uniwersytecka kadra nauczycielska. Piękny krajobraz przyrodniczy stwarza przyjazną strefę nauki dla wszystkich studentów. Wymienione wyżej prace to duże inwestycje, które były możliwe do realizacji dzięki środkom  pozyskanym z różnych źródeł tj:funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unii Europejskiej, Miasta Krakowa, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz środków własnych krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM?

UJ w Krakowie oferuje swoim studentom wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką, nowoczesne sale i laboratoria i nowatorskie kierunki studiów. Aby oferta dydaktyczna sprostała wymaganiom zmieniającego się rynku pracy Uniwersytet Jagielloński w każdym nowym roku akademickim powiększa swoją ofertę edukacyjną.

NAJNOWSZE KIERUNKI STUDIÓW – UJ KRAKÓW

Uniwersytet Jagielloński w każdym roku akademickim poszerza ofertę edukacyjną. Do najnowszych kierunków należą:

Biofizyka molekularna i komórkowa – kierunek bardzo silnie skoncentrowany na naukach biologicznych, z nawiązaniem do  fizyki. Obecna edukacja biologii wymaga interdyscyplinarnego podejścia od strony profesjonalnych metod badania obiektów biologicznych, interpretacji oraz analizy danych, symulacji komputerowych i modelowania procesów biologicznych. Studiów I stopnia BIOMIK idealnie zapewnia zaspokojenie potrzeby zdobycia wiedzy i umiejętności z dziedziny biologii i biofizyki. Studenci mogą pozyskać  wiedzę z zakresu podstaw fizyki, chemii, przedmiotów biologicznych, programowania, modelowania i analizy danych. Uczniowie UJ mają możliwość poznać wiele współczesnych form eksperymentalnych oraz zdobyć podstawową wiedzę o układach biologicznych.

Latynoamerykanistyka to nowatorski kierunek, który oferuje uzyskanie  wiedzy odnoszącej się do różnorodnych zagadnień społecznych, kulturowych, politycznych oraz gospodarczych, które są ściśle związane z problematyką latynoamerykańską.

Podczas edukacji na studiach  I stopnia studenci poznają historię Ameryki Łacińskiej, specyfikę przemian państw i społeczeństw latynoamerykańskich, zróżnicowanie etniczno-rasowe i religijne, problemy społeczeństwa, systemy polityczne i kulturę latynoamerykańską. Kierunek pozwala poszerzyć wiedzę z zakresu problematyki amerykańskiej, zarówno zagadnień dotyczących Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz Ameryki Północnej. Studenci kierunku latynoamerykanistyka mogą uzyskać istotną wiedzę w zakresie nauk społecznych oraz  humanistycznych i uczestniczyć w zajęciach tj: socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie i metody nauk społecznych.

Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia to kierunek, który w procesie dydaktycznym bazuje na na wykształceniu dla różnych instytucji systemu ochrony zdrowia profesjonalistów, którzy będą znali możliwości zastosowania przyrządów ekonomicznych, organizacyjnych.Studenci, którzy zdecydują się na ten kierunek poszerzą wiedzę na temat zadań ochrony zdrowia, które głównie polegają na podtrzymywaniu społeczeństwa w dobrym zdrowiu.

Do uzyskania odpowiednich kwalifikacji student musi uzyskać 180 ECTS.

Studia kładą szczególny nacisk na kształcenie praktycznych zdolności analitycznych, komunikacyjnych oraz wdrożeniowych.Duża część zajęć poprowadzą osoby z ogromnym doświadczeniem praktycznym w dziale. Program studiów przewiduje dwie praktyki.

Studentom wszystkich kierunków należą się najnowsze hologramy na legitymacje studenckie. Z danych na forach wynika, że naklejki ELS z datą 31-10-18 są już dostępne nie tylko w Krakowie, ale także w Warszawie, Bydgoszczy, Lublinie i większości miast akademickich.

Hologramy ELS 31-03-19 sprawdź cennik i zdjęcia, najnowsze naklejki z dostawą szybszą niż na OLX i Allegro !