Lublin – Uniwersytet Medyczny UM


LUBELSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY – DANE PODSTAWOWE

Uniwersytet Medyczny w Lublinie w przeszłości nosił nazwę  Akademii Medycznej im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Szkoła została powołana do życia w 1950 roku jako Akademia Lekarska. Uniwersytet specjalizuje się w prestiżowym przygotowywaniu do zawodu pracowników służb medycznych takich jak :lekarze , stomatolodzy,pielęgniarki, ratownicy medyczni. Wysoki poziom dydaktyczny pozwala studentom na kompetentne przygotowanie do zawodu i znalezienie odpowiedniego zatrudnienia po zakończeniu ścieżki edukacyjnej.

I WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM

Celem I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym jest edukacja studentów na kierunkach medycznych, prowadzenie badań naukowych i podnoszenie poziomu świadczeń zdrowotnych,które zapewnią  bezpieczeństwo pacjentom. Wydział doskonali programy dydaktyczne i jakość kształcenia na najwyższym standardzie edukacji dla konkretnych zawodów medycznych i zapewnienia bezpieczne środowisko edukacji,które skupia się wokół opieki nad pacjentem.Uczelnia prowadzi innowacyjne badania naukowe, które mają na celu rozwój wiedzy medycznej i podążają za potrzebami medycznymi regionu.

Edukacja studentów na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym przebiega na 5 kierunkach tj:

  • lekarskim,
  • lekarsko-dentystycznym,
  • technikach dentystycznych,
  • higienie stomatologicznej,
  • elektroradiologii ,
  • elektroradiologii.

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ

Program edukacji na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej jest opracowany zgodnie z obowiązującymi standardami dydaktycznymi i zgodny z priorytetami większością krajów Unii Europejskiej. Nauka obejmuje przedmioty podstawowe, kierunkowe i fakultatywne, które są związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty, analityka medycznego i kosmetologa.

Jeśli starasz się przyjąć na jeden z kierunków studiów na uniwersytecie medycznym warto już zainteresować się najnowszymi hologramami ELS na legitymacje studencką. Elektroniczna legitymacja studencka ELS daje wiele możliwości zarówno studentowi jak i absolwentowi.

Hologramy ELS 31-03-19 już dostępne – sprawdź zdjęcia, poznaj ceny i odbierz naklejki w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Gdańsku.