Lublin – Uniwersytet Przyrodniczy UP


UNIWERSYTET PRZYRODNICZY LUBLIN DLA STUDENTÓW

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w procesie edukacji studentów charakteryzuje się nowoczesnymi rozwiązaniami, nowymi technologiami i patentami .  Uczelnia wyróżnia się znanymi osiągnięciami naukowymi pracowników. Jednym ze znanych osiągnięć uczelni w Lublinie jest opracowanie i wdrożenie projektu rekultywacji i zagospodarowania pól górniczych zdewastowanych podczas wydobycia siarki metoda otworową. Uczelnia udowodniła, że nowe rasy zwierząt gospodarskich wytworzone lub restaurowane np. kuc feliński, świnia puławska, polska owca nizinna odmiana uhruska, krowa białogrzbieta czy kura polbar, czyli rasy regularnie nagradzane na Krajowych Wystawach Zwierząt Hodowlanych. Uniwersytet zajmował się nowymi odmianami truskawek i technologią wytwarzania ekologicznej folii biodegradowalnej ze skrobi termoplastycznej oraz materiału opakowaniowego, który jest bezpieczny dla środowiska naturalnego.

CO ZROBIĆ BY ZACZĄĆ STUDIOWAĆ W LUBLINIE?

Aby zostać studentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie należy przejść etap rekrutacji. Aby dowiedzieć się więcej o studiowaniu na lubelskiej uczelni oraz o warunkach uniwersytetu, warto wybrać się na dni otwarte. Osoby, które nie mieszkają w Lublinie muszą pomyśleć nad odpowiednim miejscem zamieszkania na czas studiów. Szkoła dysponuje domem studenckim i osoby, które są wpisane na listę studentów mają prawo ubiegać się o miejsce w akademiku.

KIEDY STUDENCI OTRZYMUJĄ LEGITYMACJE STUDENCKIE Z HOLOGRAMEM ELS?

Legitymacje dla studentów są rozdawane na początku października. Mogą je dostać jedynie te osoby, które uiściły za nie odpowiednią opłatę. W każdym nowym semestrze należy aktualizować legitymację przez naklejenie ważnych hologramów ELS. Nalepki są wydawane w dziekanacie uczelni. Studenci,którzy nie posiadają legitymacji, również mają prawo zacząć kolekcjonować oryginalne naklejki z hologramem ELS w ramach nowego hobby, które jest już popularne w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i innych miastach akademickich.

Hologram na legitymacje studencką ELS – sprawdź cenę i zapytaj o dostępność.