Marii Curie-Skłodowskiej Uniwersytet UMCS – Lublin


LUBLIN – NAJLEPSZE MIASTO NA STUDIA

Lublin to miasto położone na Wyżynie Lubelskiej nad Bystrzycą o prawach powiatu, które leży we wschodniej części Polski i jest stolicą województwa lubelskiego oraz centralnym ośrodkiem aglomeracji lubelskiej. Lublin mieści się w czołówce największych co do wielkości popululacji miast w Polsce i jest największe w kraju na wschód od Wisły.

W czasach I Rzeczypospolitej Lublin był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego w starostwie lubelskim województwa lubelskiego. Malownicze krajobrazy lubelszczyzny zachwycają turystów i przyciągają coraz więcej studentów.

HISTORIA UMCS

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej został utworzony 23 października 1944 roku jako uczelnia państwowa, na początku  z czterema wydziałami:

 • Lekarskim,
 • Przyrodniczym,
 • Rolnym,
 • Weterynaryjnym.

W ciągu zaledwie trzech miesięcy powstał piąty wydział – Farmaceutyczny. Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 14 stycznia 1945 roku. Kadrę naukową stanowiło 42 profesorów, m.in. z popularnych uczelni Lwowa i Wilna. W pierwszych latach działalności Uczelni studia podjęło 806 słuchaczy. Ten profil Uniwersytetu utrzymał się do lat 50. XX w. W 1949 roku uczelnia powiększyła się o prestiżowy W roku 1950 z Uniwersytetu wydzielono fakultety tj:

 • Lekarski,
 • Farmaceutyczny.

W 1955 roku wyodrębniono wydziały tj:

 • Rolny,
 • Weterynaryjny,
 • Zootechniczny.

W drugiej  połowie lat 50 Uczelnia zasłynęła czterema nowymi wydziałami:

 • Biologii i Nauk o Ziemi,
 • Matematyki,
 • Fizyki i Chemii,Prawa,
 • Humanistycznym.

Kolejność nazwisk patronki Uczelni w nazwie Uniwersytetu została ustanowiona z języka francuskiego. Prawo nie umożliwia zmiany nazwy uczelni jej władzom, ponieważ patronka UMCS używała zamiennie obu form pisowni nazwiska.

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW NA UMCS W LUBLINIE

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej  prowadzi aż 80 prestiżowych kierunków z ponad 150 specjalnościami w ramach studiów I oraz II stopnia i jednolitych magisterskich. Dodatkowo Uczelnia proponuje  20 kierunków na studiach doktoranckich w różnych obszarach nauk i ok. 100 kierunków studiów podyplomowych. Od 2012 szkoła prowadzi Uniwersytet Dziecięcy w Lublinie, który organizuje zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci w przedziale wiekowym od 6 do 12 lat.

Poza uzyskaną wiedzą o historii Lublina i UMCS już teraz możesz powiększyć kolekcję hologramów ELS o najnowszą nalepkę 30-03-19 do Twojego klasera! Możesz mieszkać w Lublinie i Warszawie a mieć naklejkę na legitymacji studenckiej w cenie niższej niż na OLX i Allegro.

Hologramy ELS na legitymacje studenckie – już czekają w ofercie z dostawą szybszą niż na OLX (dawniej Tablica) . Sprawdź zdjęcia i powiększ swoją kolekcję naklejek!