Narodowej Obrony Akademia AON – Warszawa


AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ – INFORMACJE PODSTAWOWE

Akademia Obrony Narodowej jest uczelnią cywilno – wojskową w Warszawie, która charakteryzuje  się dziedzictwem tradycji najstarszych polskich szkół wojskowych tj.: Szkoły Rycerskiej, Wyższej Szkoły Wojennej i Akademii Sztabu Generalnego. Dnia 1 października 1990 roku z Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  utworzono Akademię Obrony Narodowej. Współcześnie zajęcia dydaktyczne realizowane są na 2 wydziałach. Studia przebiegają na dwóch stopniach edukacji tj.: licencjackie I stopnia oraz magisterskie II stopnia.

UTWORZENIE AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

Uczelnia działa w latach 1990–2016 pod nazwą Akademii Obrony Narodowej i była państwową, cywilno-wojskową uczelnią wyższą, kształcąca kadry dowódcze Sił Zbrojnych RP i cywilnych specjalistów w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. W 2016 roku w jej miejsce utworzono Akademię Sztuki Wojennej, która kontynuuje edukację studentów cywilnych i przygotowuje do służby państwowej. W tym samym roku powstała stała wystawa muzealna, która jest poświęcona poświęcona tradycjom  ideowym szkoły. Akademia Sztuki Wojennej została utworzona na mocy ustawy i sytuacja wskazywała na potrzebę kontynuowania dorobku polskich szkół wojskowych.

CZY LEGITYMACJA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ RÓŻNI SIĘ OD AKADEMII OBRONY NARODOWEJ?

Wszyscy studenci są zobowiązani do posiadania elektronicznej legitymacji studenckiej, która tak samo jak na innych uczelniach uprawnia do wielu zniżek studenckich. Legitymację wszyscy studenci otrzymują w październiku i mogą ją odebrać w dziekanacie. W każdym semestrze należy przykleić aktualny hologram ELS w celu aktualizacji daty ważności. Wielu studentów dawnej Akademii  Obrony Narodowej kolekcjonuje naklejki ELS w ramach nowego hobby.

Hologramy ELS 31-03-2019 – sprawdź cennik, zobacz zdjęcia i odbierz naklejki do kolekcji.