Politechnika Opolska PO – Opole


POLITECHNIKA OPOLSKA – INFORMACJE PODSTAWOWE

Politechnika Opolska to nowoczesna uczelnia techniczna o 50-letniej tradycji. Szkoła oferuje kształcenie na 25 kierunkach studiów, które pozwalają zgłębiać dyscypliny techniczne oraz budownicze i informatyczne. Wielu studentów wybiera jednak administrację, ekonomię, fizjoterapię czy architekturę. W ofercie dydaktycznej Politechniki w Opolu istnieją także kierunki unikatowe takie jak: międzynarodowe stosunki gospodarcze czy technologie energetyki odnawialnej.

LICENCJAT

Politechnika Opolska przedstawia szeroki wybór kierunków na studiach licencjackich.  Aby uzyskać tytuł licencjata należy pozytywnie zdać minimum 6 semestrów na studiach. Po tym okresie edukacji należy napisać pracę dyplomową. Po obronie pracy dyplomowej student otrzymuje wykształcenie wyższe na swoim dyplomie. Tytuł licencjata pozwala na zakończenie studiów i podjęcie zatrudnienia w odpowiednim zawodzie, jednak dzięki kolejnym dwóm latom studiów na PO można uzyskać tytuł magistra, wyższy od tytułu licencjata.

DYPLOM POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

Po ukończeniu studiów na Politechnice Opolskiej student zdobywa dyplom, który gwarantuje konkurencyjność na krajowym i zagranicznym rynku pracy.

Bogatą ofertę studiów dopełniają studia podyplomowe i doktoranckie oraz szeroki wybór kursów i szkoleń. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w licznych kołach naukowych i organizacjach studenckich. Absolwenci studiów mogą w dalszym ciągu kolekcjonować hologramy ELS w swoich klaserach w ramach nowego hobby.

Hologramy ELS 31-03-2019 – sprawdź cennik i odbierz do kolekcji szybciej niż na OLX i  Allegro!