Przyrodniczy Uniwersytet UP – Wrocław


UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU – INFORMACJE PODSTAWOWE

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu swoją tradycję wywodzi z dziedzictwa naukowego uczelni lwowskich. Na początku działalności bazą materialną uczelni stał się przedwojenny Instytut Rolniczy niemieckiego uniwersytetu we Wrocławiu. Dorobek Uniwersytetu tworzyli wybitni uczeni, którzy w dużej części wywodzili się z lwowskiego środowiska naukowego.

Uniwersytet wykształcił około 60 tysięcy specjalistów, którzy zostali zatrudnieni w prestiżowych działach gospodarki narodowej. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zrealizował wiele ważnych tematów badawczych i przyczynił się do rozwoju południowo-zachodniego regionu Polski. Uczelnia była inicjatorem wielu  przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i sportowych.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA DOKTORANTA

W celu wyrobienia Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD) należy wypełnić stosowny, dostarczyć fotografię i wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni. Następnie student powinien złożyć wypełniony wniosek w Dziale Nauki. Pod podpisanym wnioskiem wymagane jest potwierdzenie pisemne ze swojego wydziału. Podczas odbioru legitymacji należy przedstawić potwierdzenie wniesienia opłaty.

DUPLIKAT ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI DOKTORANTA

Każdy student w uzasadnionym przypadku ma możliwość wyrobienia duplikatu legitymacji. W tym celu należy wypełnić stosowny wniosek i uiścić odpowiednią opłatę. Student, który ubiega się o duplikat legitymacji powinien dostarczyć w Dziale Nauki wypełniony wniosek oraz potwierdzenie ze swojego wydziału. W chwili odbioru dokumentu wymagane jest potwierdzenie wniesienia opłaty.

Coraz częściej doktoranci kolekcjonują oryginalne hologramy ELS, które można odebrać nie tylko we Wrocławiu, ale także w innych miastach akademickich.

Hologramy ELS 31-03-19 – SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ W Twoim mieście, zobacz zdjęcia i odbierz nalepkę szybciej, niż z OLX !