Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego SGGW – Warszawa


SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO – INFORMACJE PODSTAWOWE

SGGW to uniwersytet przyrodniczy w Warszawie, który powstał w 1816 roku, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont ( współcześnie : Bielany w Warszawie). Uczelnia jest uznana za najstarszy i największy ośrodek naukowy tego typu w kraju.

EDUKACJA WYŻSZA

Osoby, które mają pragnienie posiadania wykształcenia wyższego mają prawo kontynuować swoją edukację na poziomie wyższym, czyli iść na studia. Współcześnie na studia może pójść każdy, kto zdał pozytywnie egzamin dojrzałości, czyli maturę. Generalnie studia nie obciążają mocno budżetu, ale jeśli student ma trudną sytuację materialną, może się starać o stypendium socjalne, które ułatwi życie na studiach. SGGW kształci studentów w systemie dwustopniowym. Studia pierwszego stopnia umożliwiają uzyskanie w konkretnym  zakresie kształcenia i przygotowują do pracy w danym zawodzie. Studia drugiego stopnia pozwalają na zmianę profilu kształcenia po studiach pierwszego stopnia i uzyskania dwóch różnych dyplomów po zakończeniu edukacji.

CZY STUDENCI SĄ ZADOWOLENI ZE STUDIÓW

Zdecydowana większość studentów jest zadowolona z nauki na studiach i życia studenckiego w Warszawie.  Ogromną pomocą dla wszystkich studentów jest elektroniczna legitymacja studencka, która uprawnia do korzystania z systemów elektronicznych takich jak dziekanat, dziennik i wiele innych. Kartę ELS należy aktualizować w każdym semestrze przez naklejenie oryginalnych hologramów ELS z najnowszą datą. Po aktualną nalepkę należy wybrać się do dziekanatu. Posiadanie wlepek semestralnych uprawnia do wielu zniżek np. na przejazdy komunikacją.

Hologramy ELS 31-03-2019 – Sprawdź ceny i zobacz zdjęcia !