Techniczna Akademia Wojskowa WAT – Warszawa


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – PODSTAWOWE INFORMACJE

Wojskowa Akademia Techniczna została powołana do życia dzięki ustawie z  1951 roku. Współcześnie jest publiczną uczelnią akademicką, która jest nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej. WAT figuruje na polskim rynku edukacyjnym od ponad 60 lat. Z historycznego punktu widzenia to nieustający rozwój i postęp, którego podstawę stanowią: szkoła oficerska, politechnika wojskowa, a obecnie uniwersytet naukowo-badawczy nowej generacji.

Otwarty uniwersytet techniczny, służy aktywnie Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i całemu społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej. WAT prowadzi wiele badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, oraz w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Uczelnia współpracuje z uczelniami akademickimi w kraju i za granicą.

EDUKACJA STUDENTÓW

Akademia kontynuuje tradycje technicznych szkół wojskowych takich jak: Szkoła Rycerska, Szkoła Głównej Artylerii i Inżynierii oraz Wyższa Szkoła Inżynierii Wojskowej. WAT kształci studentów na 8 wydziałach i przygotowuje przyszłe kadry inżynierskie, przekazuje kompetentną wiedzę, kształtuje umiejętności oraz doskonali kompetencje na bardzo wysokim poziomie, ucząc jednocześnie patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę.

LEGITYMACJA STUDENCKA

Każdy Student Wojskowej Akademii Technicznej posiada legitymację studencką z hologramem ELS, który należy aktualizować w każdym nowym semestrze przez naklejanie ważnych naklejek. Legitymacje dostają osoby, które uiściły odpowiednią opłatę. Nalepki z hologramem są wydawane w dziekanacie Uczelni. Osoby, które nie posiadają już legitymacji, również mogą zacząć kolekcjonować hologramy w ramach nowego hobby.

Hologram na legitymację studencką ELS – zobacz zdjęcia i zapytaj o dostępność w Twoim mieście!