Uniwersytet Łódzki UŁ – Łódź


UNIWERSYTET ŁÓDZKI – INFORMACJE PODSTAWOWE

Uniwersytet Łódzki powstał w 1945 roku i kontynuował dorobek i tradycje szkół łódzkich tj. : Instytut Nauczycielski i Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych. Pierwszymi rektorami Uniwersytetu Łódzkiego byli znani przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński, Józef Chałasiński, Jan Szczepański.

UNIWERSYTET ŁÓDZKI – POZIOM NAUCZANIA

Współcześnie Uniwersytet Łódzki jest jedną z najlepszych w Polsce oraz liczącą się w Europie uczelnią akademicką, która reprezentuje doskonałość naukową i dydaktyczną. UŁ jest wyjątkowym miejscem w którym wiedzę zdobywają studenci z Polski i z zagranicy. Uczelnia jest prestiżowym miejscem pracy, prowadzenia badań naukowych i edukacji na różnych poziomach zdobywania kompetencji. Edukacja na  Uniwersytecie Łódzkim przebiega na 80 kierunkach i 167 specjalnościach. Uniwersytet Łódzki prowadzi studia doktoranckie około 150 studiów podyplomowych, w tym studia MBA i finansowane przez EFS. W każdym roku akademickim prowadzane są nowe kierunki studiów oraz kierunki w języku angielskim: informatyka, ekonomia, informatyka i ekonometria, zarządzanie. Od 2008 roku działają Międzywydziałowe Studia Humanistyczne.

HOLOGRAMY NA LEGITYMACJE STUDENCKĄ ELS STUDENTÓW UŁ

Każdy student UŁ musi mieć legitymację studencką, która potwierdza status studenta. Hologram na legitymację ELS z najnowsza datą ważności 31-10-2018 jest oryginalną nalepką studencką. Można ją zamówić na różnych stronach kolekcjonerskich. Nalepki semestralne są niezbędne dla każdego ucznia Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualne wlepki są już u nas dostępne. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.

Hologramy ELS 31-03-2019 – sprawdź cenniki odbierz do kolekcji!