Uniwersytet Medyczny w Łodzi – UMED


UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI – JAK POWSTAŁA UCZELNIA

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest uczelnią, która rozpoczęła działalność w 2002 roku. UMED powstał po połączeniu dwóch uczelni tj : Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej, kontynuując historię obu akademii.

Pierwszym rektorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi został  prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński, czyli absolwent i nauczyciel akademicki Akademii Medycznej w Łodzi.

BADANIA NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest zaangażowany w wiele badań naukowych w Polsce. W każdym roku akademickim uczelnia realizuje ponad 100 różnych projektów naukowych oraz liczne umowy badawcze. Uczelnia jest doświadczona w  badaniach w dziedzinach takich jak immunologia, biologia molekularna, genetyka, onkologia i endokrynologia.Jednym ze strategicznych obszarów rozwoju edukacji studentów uczelni są choroby cywilizacyjne tj: nowotwory, choroby metaboliczne, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego oraz innowacje na rzecz zdrowego życia i aktywnego starzenia się.

AKTYWNY ROZWÓJ UCZELNI

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ciągle podnosi potencjał w zdobywaniu dotacji na prowadzenie badań podstawowych i projektów badawczo-rozwojowych.

Uczelnia prowadzi badania w różnych dziedzinach związanych z medycyną kliniczną i biotechnologią medyczną. Przedmiotem badań są głównie rozwiązania z zakresu opracowywania nowych leków, substancji czynnych, terapii wspomagających choroby przewlekłe i rekomendacji w zakresie wykorzystania rozwiązań telemetrycznych w profilaktyce oraz terapii pacjentów.

Dużym atutem Uniwersytetu w Łodzi jest aktywność i rozwój młodych naukowców. Uczelnia wspiera wewnętrzne pomysły studentów i pomaga rozwijać ścieżki kariery, umożliwiając dostęp do zespołów badawczych.Uniwersytet Medyczny w Łodzi dostarcza studentom środki na publikacje, granty, ochronę oraz promocję własności intelektualnej.

Studenci mają możliwość rozwoju zainteresowań i uzyskania hologramów do legitymacji studenckiej.

Warto podkreślić, że naklejki ELS należą się studentom i absolwentom wszystkich uczelni wyższych, nie tylko w Łodzi, ale także w innych miastach akademickich tj : Warszawa,Kraków, Gdańsk, Lublin.

Hologramy ELS 31-03-19 – sprawdź dostępność i możliwość odbioru osobistego w Twoim mieście.