Uniwersytet Śląski – UŚ Katowice


UNIWERSYTET ŚLĄSKI – INFORMACJE PODSTAWOWE

Uniwersytet Śląski w Katowicach to autonomiczna szkoła wyższa, kształcąca około 25 tys. studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Szkoła prowadzi edukację na 12 Wydziałach:

 • Artystycznym;
 • Biologii i Ochrony Środowiska;
 • Etnologii i Nauk o Edukacji;
 • Filologicznym;
 • Informatyki i Nauki o Materiałach; Matematyki,
 • Fizyki i Chemii;
 • Nauk o Ziemi;
 • Nauk Społecznych; Pedagogiki i Psychologii;
 • Prawa i Administracji;
 • Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego;
 • Teologicznym.

Uczelnia prowadzi międzywydziałowe i ogólnouczelniane jednostki naukowo-dydaktyczne i edukacyjne np. Centrum Kształcenia Ustawicznego, które prowadzi: Uniwersytet Śląski Dzieci, Uniwersytet Śląski Młodzieży, Uniwersytet Śląski Maturzystów, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe.

STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA I DOKTORA HABILITOWANEGO

Uniwersytet Śląski posiada prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Uczelnia nadała zaszczytną i honorową godność wielu znanym osobowościom, które zasłynęły w dziedzinach naukowych.

ADMINISTRACJA – STUDIA NIESTACJONARNE

Zakres programu nauczania na kierunku Administracja stanowią przedmioty z zakresu prawa i  nauki administracji. Duża część zajęć poświęcona jest zagadnieniom prawa cywilnego i gospodarczego oraz wybrane w zagadnienia z pozostałych dziedzin prawa, które mają znaczenie przy wykonywaniu zawodu po ukończeniu studiów. Studia pozyskanie wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i informatyki. Studenci muszą odbyć praktyki zawodowe, które umożliwiają weryfikację zdobytej wiedzy teoretycznej. Absolwent Administracji posiada predyspozycje do zatrudnienia na stanowiskach wykonawczych w działach administracji samorządowej, państwowej oraz instytucjach publicznych oraz w jednostkach administracji świadczącej. Student po zakończeniu edukacji jest przygotowany do pracy związanej z działalnością gospodarczą gmin i podjęcia pracy na stanowisku wykonawczym w firmach oraz posiada kompetentną wiedzę, aby kierować zespołami.  Wszyscy studenci studiów niestacjonarnych posiadają oryginalne elektroniczne legitymacje studenckie, które potwierdzają status studenta. Cennik studiów niestacjonarnych na Uniwersytecie Śląskim jest uzależniony od wyboru kierunku. W celu uzyskania informacji na temat studiów warto wybrać się na dni otwarte.

Hologramy ELS 31-03-2019 – zobacz dostępność w Twoim mieście i sprawdź zdjęcia.