Szczecin – Uniwersytet Szczeciński


UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – INFORMACJE PODSTAWOWE

Uniwersytet w Szczecinie jest polską wyższą uczelnią publiczną. Szkoła została powołana w 1985 roku i jest współcześnie największą uczelnią na Pomorzu Zachodnim. Uniwersytet Szczeciński tworzy 13 wydziałów.

KSZTAŁCENIE NA UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM

Uniwersytet w Szczecinie prowadzi proces edukacji w Systemie Bolońskim. Kształcenie studentów odbywa się na trzech poziomach nauczania tj: studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie. Powyższe poziomy nauczania są realizowane w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Oferta dydaktyczna uczelni zawiera bogatą ofertę studiów podyplomowych. Uniwersytet dysponuje rozmaitą ofertą fakultatywnych form edukacji. Oferta dydaktyczna pozwala na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz mobilność studentów w kraju i za granicą.

POPULARNE KIERUNKI STUDIÓW W SZCZECINIE

Szczecińska Uczelnia umożliwia studentom wybór indywidualnej drogi edukacji i oferuje bardzo szeroką listę kierunków. Warto zwrócić szczególną uwagę na kierunki takie jak:

  • Wychowanie fizyczne, czyli kierunek stworzony z myślą o ludziach, którzy lubią aktywność fizyczną oraz zdrowy styl życia. Studia przygotowują studentów do podejmowania działalności wychowawczej i menedżerskiej w zakresie sportu i wychowania fizycznego. Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez kompetentną kadrę trenerską i wybitnych naukowców z dziedziny nauk o sporcie. Studenci wychowania fizycznego poznają techniki i metodyki dyscyplin sportu, uzyskują kompetencje zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela oraz poznają formy aktywności fizycznej i sposoby organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzież . Absolwenci wychowania fizycznego pracują jako:

– instruktorzy w klubach sportowych i placówkach oświatowych prowadzących grupy sportowe (klubach sportowych,

– trenerzy personalni

– w klubach fitness,

– nauczyciele wychowania fizycznego.

  • Filologia- specjalność filologia angielska,czyli kierunek, który uczy biegle posługiwać językiem angielskim w mowie i piśmie oraz swobodnie funkcjonować w dziedzinie tłumaczeniowej. Absolwenci mogą pracować w międzynarodowym zespole,posługiwać specjalistycznym językiem angielskim w kilku różnych dziedzinach praktycznych zastosowań. Studenci mogą wykorzystywać uzyskaną wiedzę o instytucjach, mediach w komunikacji i współpracy z przedstawicielami różnych krajów.

Studenci wszystkich kierunków studiów posiadają taką samą legitymację studencką, która potwierdza status studenta. W każdym semestrze istnieje możliwość uzyskania nowej naklejki ELS. Wraz z odbiorem legitymacji studenci zyskują szeroki zakres praw i przywilejów.

Hologramy ELS 31-03-19 – zobacz zdjęcia i sprawdź dostępność w Twoim mieście.