Warszawski Uniwersytet Medyczny – WUM Warszawa


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY – PODSTAWOWE INFORMACJE

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest uczelnią z ponad dwustuletnią historią. Swoją pozycję lidera na mapie dydaktycznej Polski zawdzięcza wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim oraz dynamicznemu rozwojowi nauczania.Na WUM studiuje 9 599 studentów, 530 doktorantów i 237 studentów studiów podyplomowych.Na uczelni pracuje 1798 nauczycieli akademickich, w tym 179 profesorów tytularnych. Warszawski Uniwersytet Medyczny to jedna z najlepszych szkół w kraju, która doskonale przygotowuje studentów do wykonywania zawodów medycznych.

EFEKTY NAUCZANIA

Warszawski Uniwersytet Medyczny charakteryzuje się wysoką efektywnością nauczania, która wynika z nowoczesnej komunikacji ze studentami, dbałości o kadrę naukowo-dydaktyczną i stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku.Eksperci z WUM otaczają profesjonalną opieką pacjentów w sześciu szpitalach klinicznych, dzięki temu studenci mają możliwość praktyki i odpowiedniego przygotowania do zawodu.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest prężną Uczelnią, która specjalizuje się zarówno w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej. Rosnąca liczba projektów i nowatorskich wdrożeń stanowi potwierdzenie wielkiego potencjału naukowego szkoły.

KIEDY STUDENCI OTRZYMUJĄ LEGITYMACJE STUDENCKIE?

Legitymacje studenckie dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są wydawane zgodnie z zasadami  w październiku. Mogą je dostać tylko te osoby, które dokonały opłaty. W każdym semestrze należy aktualizować legitymacje przez naklejenie ważnych nalepek ELS. Naklejki z hologramami są dostępne w dziekanacie uczelni. Osoby, które są absolwentami WUM i nie posiadają oryginalnej legitymacji, także  mogą zacząć kolekcjonować naklejki z hologramem ELS w ramach nowego hobby.

Hologram na legitymacje studencka els – 31.03.2019– sprawdź cenę i poczuj się nowoczesnym studentem!