Wrocław – Uniwersytet Ekonomiczny UE


UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU- PODSTAWOWY ZAKRES INFORMACJI

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w przeszłości nosił nazwę Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Współcześnie Uczelnia jest polską publiczną placówką ekonomiczną.

Szkoła w  Rankingu Szkół Wyższych w 2016 została umiejscowiona na 34. miejscu w kraju. Wśród wszystkich uczelni ekonomicznych zajęła 4. pozycję

ATUTY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  jest liczącym się w świecie edukacji studentów ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu, ale także jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju. Placówka odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Uczelnia jest  aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mają do wyboru aż 10 prestiżowych kierunków w języku polskim i 8 programów w języku angielskim. Ogromnym powodzeniem cieszą się również takie formy edukacji jak:

  • Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy,
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku,
  • Szkoła Giełdowa.

Wrocławski Uniwersytet Ekonomiczny posiada bogate i wieloletnie tradycje współpracy z praktyką gospodarczą. Absolwenci uczelni pracują prawie we wszystkich firmach produkcyjnych i handlowych, w bankach, izbach i urzędach skarbowych i zajmują tam zazwyczaj kierownicze stanowiska oraz często prowadzą własną działalność gospodarczą. Wielu absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu korzysta z możliwości uzupełnienia wykształcenia na studiach podyplomowych.

SZKOŁA LETNIA – WYMIANA STUDENCKA NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU

Szkoła Letnia to nowatorski projekt UE skierowany do studentów z całego świata, którzy są zapraszani do na Uczelnię we Wrocławiu na dwa lipcowe tygodnie, które spędzają na zajęciach akademickich i otrzymują 8 ECTS. Czas upływa na zabawie, zwiedzaniu Wrocławia oraz poznawaniu innych kultur. Do tej pory  odbyły się cztery edycje projektu, w których wzięła udział ponad setka studentów aż z 5 kontynentów z 38 krajów.

Szkoła Letnia to nasz wspólny projekt studentów, pracowników oraz doktorantów.

Poza Szkołą letnią można pogłębić wiedzę na temat kolekcjonerstwa i zacząć zbierać naklejki ELS na legitymacje studenckie. To bardzo kreatywne hobby,które pozwala zbierać hologramy nie tylko z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ale także z Uczelni wszystkich miast w kraju np. Krakowa, Warszawy, Lublina i Gdańska.

Hologramy na legitymację studencką ELS 31-10-19 już dostępne – sprawdź cennik i dostępność w jakości wyższej niż na OLX i Allegro.