Zielona Góra – Uniwersytet Zielonogórski UZ


UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI – PODSTAWOWE INFORMACJE

Uniwersytet Zielonogórski powstał w 2001 r. i jest dynamicznie się rozwijającą się uczelnią.  Tradycje akademickie Winnego Grodu sięgają 1965 roku, kiedy rozpoczęła swą działalność Wyższa Szkoła Inżynierska, przekształcona w Politechnikę Zielonogórską. W 1971 r. powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, która w 1973 r. została Wyższą Szkołą Pedagogiczną i przyjęła imię prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

Studenci kształcą się w Zielonej Górze na I, II i III stopniu studiów, prowadzonych w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym. W bogatej ofercie dydaktycznej Uniwersytetu znajdują się również studia podyplomowe. Uczelnie tworzy 13 wydziałów takich jak: Artystyczny, Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Ekonomii i Zarządzania, Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Fizyki i Astronomii, Humanistyczny, Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Mechaniczny, Nauk Biologicznych, Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Prawa i Administracji, Zamiejscowy w Sulechowie.

Na każdym z powyższych Wydziałów studenci mogą odbywać proces kształcenia na 60 kierunkach, na około stu specjalnościach

STUDIA DOKTORANCKIE

Uniwersytet Zielonogórski posiada prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 7 specjalnościach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w 19 specjalnościach.

Uczelnia prowadzi na 8 stacjonarne studia doktoranckie.

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI – STUDENT

Uczelnia posiada rozbudowaną bazę dydaktyczną. Studenci mogą ubiegać się o stypendia oraz o  miejsca w nowoczesnych Domach Studenta. Poza zajęciami studenci rozwijają swoje pasje w kołach naukowych i korzystając z licznych obiektach sportowych. Bardzo popularnym hobby jest kolekcjonowanie hologramów ELS. Studenci zbierają oryginalne naklejki do swoich klaserów.

Hologram na legitymację studencką ELS – 31-03-2019 – sprawdź cenę i zapytaj o dostępność.